WL_button

KJERNEKOMPETANSE

ARBEIDSRETT er et av Wahl-Larsen Advokatfirmas spesialområder. Vår kompetanse omfatter både individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler. Vi bistår arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og statlige virksomheter.

ARV- OG DØDSBOSKIFTE Wahl-Larsen Advokatfirma AS  har flere advokater med spesialkompetanse innenfor familie- og arverett, og våre advokater prosederer jevnlig arve- og familiesaker for domstolene. Vi bistår også i forbindelse med private skifteoppgjør, og  engasjeres  som testamentsfullbyrdere.

ENTREPRISE- BYGG OG ANLEGG Vi kan bistå i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og senere drift. Vi representerer både byggherrer, entreprenører, prosjekterende, rådgivere og leverandører.

EKSPROPRIASJON Vi behandler til enhver tid en rekke større og mindre ekspropriasjonssaker over hele landet og tilbyr juridisk bistand innen alle former for ekspropriasjon, og til alle formål.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Vi har ambisjon om å være ledende på offentlige anskaffelser,  og arbeider både mot offentlige oppdragsgivere og private leverandører.

EIENDOM I UTLANDET Vi har mange års erfaring med bistand overfor klienter med tilknytning til utlandet – også i tilknytning til fast eiendom.

ENERGI, VANN- OG VINDKRAFT Juridisk bistand i saker om kraftutbygging,  elektriske anlegg (kraftledninger mv.), vindkraft og andre energirelaterte spørsmål er blant våre hovedarbeidsområder.

SELSKAPSRETT OG TRANSAKSJONER Vi består klienter i selskapsrettslige problemstillinger.VÅRE MENNESKER

MENNESKENE

Baardsen_portrett

MERETE BÅRDSEN

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 92 21 02 94

E-post: merete.bardsen@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Arbeidsrett og pensjoner
 • EU/EØS-rett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Tvisteløsning og prosedyre

trine_portrett2

TRINE FRIBERG

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 47 48 91 49

E-post:friberg@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Offentlige anskaffelser
 • Entrepriserett
 • Bygg- og anleggskontrakter
 • Rådgivningskontrakter
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Foredrag innen offentlige anskaffelser og entreprise (de ulike NS-kontraktene)
 • Tvisteløsning og prosedyre

Gresseth_portrett

TOR GRESSETH

ADVOKAT (H)/ PARTNER

Tlf (+47) 48 89 02 49

E-post:tor.gresseth@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Arbeidsrett
 • Miljørett
 • Tvisteløsning og prosedyre

Grosaas_portrett

JOSTEIN GROSÅS

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 90 17 68 97

E-post: grosas@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Arv og skifte
 • Familierett
 • Fast eiendom
 • Pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre

hambro_portrett

CATHRINE HAMBRO

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 91 84 21 77

E-post: cathrine.hambro@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Industri og handel
 • Miljørett
 • Energirett
 • Tvisteløsning og prosedyre

TERJE HENSRUD

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 95 88 24 01

E-post: hensrud@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Bred forretningsjuridisk erfaring
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett,
 • Kjøp og salg av virksomheter med due diligence prosesser
 • Immaterial- og underholdningsrett,
 • Etablering av utenlandske virksomheter i Norge.
 • Eiendom i utlandet, herunder sikring av kjøp og salg, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger,
 • Arveskifte i utlandet
 • Tvisteløsning og prosedyre

Keyser_portrett2

ERLING KEYSER

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 92 21 35 39

E-post: erling.keyser@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Fast eiendom (herunder eiendomsutvikling og transaksjoner)
 • Eiendomsoppgjør
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Tingsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre

Kraft_portrett

ØYVIND KRAFT

ADVOKAT (H) / PARTNER

Tlf (+47) 91 87 87 19

E-post: oyvind.kraft@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Energi
 • Vannkraft, vindkraft og elektriske anlegg
 • Konsesjon
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte
 • Plan- og bygningsrett
 • Kontraktsrett
 • Bistand til fysioterapeuter
 • Tvisteløsning og prosedyre

Lous_portrett

SØREN L. LOUS

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 93 48 49 60

E-post: soren.lous@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Fast eiendom, herunder eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner
 • Energi, vannkraft/vindkraft
 • Konsesjonsrett og annen offentlig regulering
 • Aksje og selskapsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre

NILSSEN_portrett

MARCELA J. NILSSEN

ADVOKATFULLMEKTIG

Tlf (+47) 45 25 34 09

E-post: nilssen@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Miljørett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre

THOR HENNING PEDERSEN

ADVOKAT / PARTNER

Tlf (+47) 91 77 09 18

E-post: pedersen@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Fast eiendom, transaksjoner ,utvikling og tingsrett
 • Kontraktsrett
 • Generasjonsskifte
 • Tvisteløsning og prosedyre

Hans_Christian_portrett

HANS CHRISTIAN STEENSTRUP

ADVOKAT (H) / PARTNER

Tlf (+47) 92 21 39 75

E-post: hcs@wla.no

Kjernekompetanse:
 • Bred forretningsjuridisk erfaring
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Etablering, kjøp og salg av virksomheter
 • Familie-, arv- og skifterett
 • Tvisteløsning og prosedyre

Bianca_portrett

BIANCA OSBORG REPPEN

ADVOKATSEKRETÆR

Tlf (+47) 458 62 677
E-post: reppen@wla.no

OM WAHL LARSEN

Wahl-Larsen Advokatfirma AS har kontor sentralt plassert i Oslo. Våre advokater yter service og utfører oppdrag over hele landet og utenlands.

Firmaets historie strekker seg tilbake til stiftelsen i 1874.

Fra 1. januar 2013 endret firmaet navn fra Bjerknes Wahl-Larsen AS til Wahl-Larsen Advokatfirma AS.

Firmaets advokater har omfattende erfaring innenfor sine arbeidsfelt. Foruten generell juridisk rådgivning har vi særlig kompetanse innen arbeidsrett, energi- og miljørett, fast eiendom, entrepriserett, offentlige anskaffelser og ulike former for konfliktløsning i og utenfor domstolene.

Vi tilbyr personlig oppfølgning fra den av oss som påtar oss oppdraget. Dette skaper nødvendig trygghet, effektivitet og sikrer at det arbeidet vi utfører har høy kvalitet.

Skulle oppdraget kreve spesialkompetanse utover det vi selv innehar, benytter vi ekstern tilleggskompetanse som vi vet har den nødvendige kvalitet.

I større oppdrag vil vi utnytte firmaets felles kompetanse og ressurser i den utstrekning oppdraget krever dette.