VI KAN BISTÅ I ALLE FASER AV BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER, FRA PLANLEGGING OG KONTRAHERING TIL GJENNOMFØRING  OG SENERE DRIFT.

 

ENTREPRISE- BYGG OG ANLEGG

Vi representerer både byggherrer, entreprenører, prosjekterende, rådgivere og leverandører.

Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet oss  spesialkompetanse på standardkontraktene (NS-kontraktene) som benyttes av bransjen, samt anskaffelsesregelverket som offentlige oppdragsgivere må forholde seg til.

Denne kompetansen, kombinert med evnen til å kommunisere tverrfaglig, gir oss gode forutsetninger for å bistå med bl.a. følgende:
  • Rådgivning ifm valg av kontraktstrategi og utarbeidelse/kvalitetssikring av kontrakter
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av tilbud
  • Rådgivning under konkurransefasen, til både oppdragsgiver og tilbydere, herunder eksempelvis ulike spørsmål som oppstår i forbindelse med evalueringen, samt vurdering av grunnlag for klage til oppdragsgiver eller KOFA
  • Rådgivning i kontraktgjennomføringsfasen, herunder eksempelvis løpende spørsmål knyttet til krav om vederlagsjustering/fristforlengelse som følge av endringer, byggherresvikt og andre forhold byggherren bærer risikoen for
  • Rådgivning og bistand ved sluttoppgjør
  • Tvister knyttet til rådgivningskontrakter, som f.eks. spørsmål om ansvar som følge av prosjekterings- og rådgivningsfeil
  • Bedriftsinterne kurs i NS 8401/02, NS 8405/06 og NS 8407

Vi håndterer også alle tilgrensende problemstillinger i tilknytning til bygge eller anleggsprosjektet, se egen omtale av kompetanseområdene «Fast eiendom», «Ekspropriasjon» og «Miljø- og ressursforvaltning».

 

 

 

Kontakt:

Trine Friberg