Huskeliste for gjennomgang av et konkurransegrunnlag

Advokat Trine Friberg: Hva bør du som tilbyder sjekke når du skal ta stilling til om det bør stilles spørsmål før tilbudsfristen? 1 Er det harmoni mellom opplysningene i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen hva […] Hva bør du som tilbyder sjekke når du skal ta...

GRUNNERVERVET TIL E-18 VESTKORRIDOREN

Næringseiendommer/rettigheter Grunnervervet til E-18 Vestkorridoren gjennom Bærum kommune berører et stort antall næringseiendommer og næringsdrivende. Disse har på lik linje med berørte boligeiere og andre rettighetshaver, krav på full erstatning i tråd med de...

EKSPROPRIASJON OG GRUNNEIERERVERV

Er du/din eiendom berørt av tvungen avståelse av grunn eller rettigheter? Da bør du lese vår orientering som beskriver litt om prosessen, hvilke rettigheter en grunneier har i forbindelse med ekspropriasjon, og hvilken bistand vi kan tilby. Les orienteringen her. Ta...