VI HAR MANGEÅRIG ERFARING MED EIENDOM OG ARVEOPPGJØR I UTLANDET

 

EIENDOM I UTLANDET

Vi har mange års erfaring med bistand overfor klienter med tilknytning til utlandet – også i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår med blant annet:

– Sikring av kjøpsprosessen ved kjøp og salg av eiendom, herunder gjennomgåelse av kontrakter.
– Skatte- og avgiftsmessige forhold ved kjøp og salg.
– Skattemessig inn- og utflytting (skattemessig emigrasjon).
– Kontrakter ved utleie av eiendom i utlandet og beskatning av utleieinntekt.
– Sameiekontrakter for eiendom som regulerer bruk, fordeling av utgifter osv.
– Arveoppgjør, herunder skifte av eiendom både i utlandet og i Norge.
– Utarbeidelse av testamenter etter utenlandsk rett for enklere arveoppgjør i utlandet.

Vi samarbeider jevnlig med advokater i de land hvor nordmenn vanligvis har ervervet eiendom eller emigrert til.

Last ned «Rettslige spørsmål om eiendom i utlandet – særlig om Spania» her

 

 

 

Kontakt:

Terje Hensrud