WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA ER REPRESENTERT I ADVOKATFORENINGENS LOVUTVALG FOR MILJØRETT.

 

MILJØ- OG NATURRESSURSSER

Vi arbeider løpende med:
  • Avfallsregelverket
  • Tillatelser fra KLIF og Fylkesmannen etter forurensningslov og forskrifter (utslippstillatelser, lagringstillatelser osv)
  • Grunnforurensning og annen forurensning
  • Insentivordningene for investeringer i fornybar energi
  • Avtaleregulering av risiko / ansvar for forurensning
  • Anmeldelser og saker om straff (ulovlig utslipp, ulovlig eksport m.m)

Wahl-Larsen Advokatfirma er representert i Advokatforeningens lovutvalg for miljørett.