VI TILBYR PERSONLIG OPPFØLGING AV DEN ADVOKATEN  SOM PÅTAR SEG OPPDRAGET.

 

 

OM WAHL-LARSEN

Wahl-Larsen Advokatfirma AS har kontor sentralt plassert i Oslo. Våre advokater yter service og utfører oppdrag over hele landet og i utlandet.

Firmaets historie strekker seg tilbake til stiftelsen i 1874.

Firmaets advokater har omfattende erfaring innenfor sine arbeidsfelt. Foruten generell juridisk rådgivning har vi særlig kompetanse innen arbeidsrett, energi- og miljørett, fast eiendom,  offentlige anskaffelser og entrepriserett og ulike former for konfliktløsning i og utenfor domstolene.

Vi tilbyr personlig oppfølgning fra den av oss som påtar seg oppdraget. Dette skaper nødvendig trygghet, effektivitet og sikrer at det arbeidet vi utfører har høy kvalitet.

Skulle oppdraget kreve spesialkompetanse utover det vi selv innehar, benytter vi ekstern tilleggskompetanse som vi vet har den nødvendige kvalitet.

Hvor det er hensiktsmessig benyttes firmaets felles kompetanse og ressurser i den utstrekning oppdraget krever dette.