VI BISTÅR VÅRE KLIENTER MED ALLE SELSKAPSRETTSLIGE FORHOLD

 

SELSKAPSRETT OG TRANSAKSJONER

Vi bistår klienter i selskapsrettslige problemstillinger:
  • Salg, oppkjøp og omorganiseringer
  • Stiftelse av selskaper
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
  • Etablering  og omdanninger av selskaper
  • Samvirkeforetak
  • Kommunale foretak
  • Interkommunale selskap
  • Stiftelser
  • Aksjeselskap
  • Kurs i styreopplæring tilpasset styrer i de ulike selskapsformer