VI FØRER SAKER FOR ALLE DOMSTOLER

TVISTELØSNING, PROSEDYRE OG VOLDGIFT

Alle våre advokater arbeider innenfor dette arbeidsområdet.
Avhengig av sakens art bistår vi bl.a. med:
  • Klager over vedtak truffet av en kommune eller et statlig organ
  • Nemndsbehandling f.eks. for finansklagenemnda
  • Forhandlinger og megling i og utenfor rettssystemet
  • Søksmål for alle domstoler, også spesialdomstoler som jordskifteretten og Arbeidsretten
  • Voldgiftsbehandling

Vi påtar oss oppdrag både som prosessfullmektig og som voldgiftsdommer.
Vår erfaring og kompetanse med tvisteløsning, prosedyre og voldgift er alminnelig anerkjent, også i internasjonale rankinger.